{{Message}}

Zo gaan wij om met uw persoonsgegevens

Thuisziekenhuis Nederland bewaart uw persoonsgegevens voor zover nodig om u van dienst te zijn, en voor zover nodig of is toegestaan op basis van de wet. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Wij werken met veilige en wettelijk goedgekeurde systemen waarmee wij uw persoonsgegevens beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe verwerkt Thuisziekenhuis Nederland persoonsgegevens?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten en diensten, en de (ver)koop van deze producten en diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Wettelijk gezien is verwerken een breed begrip. Verwerken bestaat namelijk uit alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door het verzamelen, bewaren, wijzigen, opvragen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens door middel van doorzending of vernietigen van gegevens. 

Met wie deelt Thuisziekenhuis Nederland uw persoonsgegevens?

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Uw persoonsgegevens zijn in eerste instantie alleen beschikbaar voor Thuisziekenhuis Nederland. Soms is het echter noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met andere zorgaanbieders, zoals uw behandelaar, uw huisarts of bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar. Er zijn dus situaties mogelijk waarbij het noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens worden gekoppeld en gecontroleerd met uw persoonsgegevens bij andere zorg gerelateerde partners.

Deelname aan zorgprogramma’s

Om de zorg voor onze klanten te optimaliseren hebben wij voor specifieke klantgroepen speciale zorgprogramma’s ontwikkeld waarbinnen vaak samengewerkt wordt met derden partijen, zoals bijvoorbeeld de zorgverleners in het ziekenhuis of externe data-analyse partijen. Gegevens kunnen binnen dit zorgprogramma worden gedeeld via Connected Care; het zorgportaal dat onder andere deze zorgprogramma’s ondersteunt. Ook binnen dit besloten portaal wordt uw privacy gewaarborgd en werken wij volgens de AVG richtlijnen.

Hoe tevreden bent u?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor analyse om onze dienstverlening te kunnen verbeteren of om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen als er sprake is van een wijziging van onze dienstverlening aan u. Ook is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een (online) klanttevredenheidsonderzoek.

Aanvullende informatie

Thuisziekenhuis Nederland gebruikt uw persoonsgegevens – voor zover wettelijk toegestaan – eveneens om u te informeren over producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn van aan Thuisziekenhuis Nederland gelieerde ondernemingen. Ook kunnen wij u algemene informatie over ons toesturen over de diverse behandelgebieden waarin wij werkzaam zijn en waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. U ontvangt deze informatie alleen als u hier toestemming voor heeft gegeven. 

Geen commerciële informatie meer ontvangen?

U kunt te allen tijde aangeven dat u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen. Dit kunt u doorgeven dooreen mail te sturen naar privacy@thuisziekenhuisnederland.nl. Wij zullen u dan niet langer informatie toesturen. Houd u wel rekening met enige verwerkingstijd. 

Zijn uw gegevens aan te passen of te verwijderen? 

U kunt ons altijd benaderen met het verzoek om uw persoonsgegevens in te zien en/of te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn. Daarnaast kunt u zich ook beroepen op het recht van vergetelheid en dataportabiliteit zoals in de nieuwe AVG is omschreven. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Thuisziekenhuis Nederland heeft een Data Protection Officer aangesteld. U kunt direct contact opnemen met onze DPO via privacy@thuisziekenhuisnederland.nl

Indien u een klacht heeft en er niet uitkomt met ons, mag u altijd uw klacht ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

Let op: Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat wij u als klant niet meer van dienst kunnen zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. Deze wet geeft aan dat de bewaartermijn voor medische gegevens 15 jaar is. Thuisziekenhuis Nederland zal uw gegevens dan ook tot 15 jaar na de laatste transactie bewaren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

  • Recht op inzage: het recht om aan ons te vragen welke gegevens wij over u verwerken.
  • Recht op vergetelheid: het recht om ons te vragen om uw gegevens (onder voorwaarden) te verwijderen.
  • Recht op rectificatie: het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om een verzoek te doen de gegevensverwerking te laten pauzeren of stoppen.
  • Het recht op dataportabiliteit: dit is het recht om (onder voorwaarden) uw persoonsgegevens zelf te ontvangen of direct te laten overdragen aan een andere organisatie.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Bij vragen, klachten of uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met ons via info@thuisziekenhuisnederland.com of privacy@thuisziekenhuisnederland.com

 

Wij maken gebruik van cookies.

Om de website van Thuisziekenhuis Nederland goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.