{{Message}}

WTZi toelating Thuisziekenhuis Nederland

Thuisziekenhuis Nederland is sinds 13 februari 2017 toegelaten als zorginstelling in Nederland. Wij hebben aangetoond te voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan zorginstellingen in de Wet Toelating Zorginstellingen.

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is vastgesteld in 2005. De wet regelt de toelating van zorginstellingen. Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen leveren met vergoedingen via de Zorgverzekeringswet of de Wlz (Wet langdurige zorg). De wet stelt regels voor een goed bestuur en wanneer er winst uitgekeerd mag worden. Een aanvraag voor toelating wordt getoetst en toegekend door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wilt u meer weten over de WTZi? Ga voor meer informatie naar: wetten.overheid.nl

Wij maken gebruik van cookies.

Om de website van Thuisziekenhuis Nederland goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.