Thuisziekenhuis Nederland en uw persoonsgegevens

Zo gaan wij om met uw persoonsgegevens

Thuisziekenhuis Nederland gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens voor zover nodig om u van dienst te zijn en voor zover nodig of is toegestaan op basis van de wet. Dit doen wij als onderdeel van de behandeling van uw behandelaar uit een ander ziekenhuis/ praktijk. Wanneer wij uw gegevens buiten deze grondslag om gebruiken dan doen wij dat omdat wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Wij werken met veilige en wettelijk goedgekeurde systemen waarmee wij uw persoonsgegevens beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Persoonsgegevens

 • Waarom en hoe verwerkt Thuisziekenhuis Nederland persoonsgegevens?
  Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze diensten en producten en om het leveren van de diensten en de (ver)koop van deze producten zo goed mogelijk te laten verlopen. Wettelijk gezien is verwerken een breed begrip. Verwerken bestaat namelijk uit alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door het verzamelen, bewaren, wijzigen, opvragen, gebruiken, verstrekken, doorzenden en vernietigen van persoonsgegevens.
 • Met wie deelt Thuisziekenhuis Nederland uw persoonsgegevens?
  Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Uw persoonsgegevens zijn in eerste instantie alleen beschikbaar voor Thuisziekenhuis Nederland. Soms is het in het kader van dienstverlening of de verkoop van producten aan u echter noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met andere zorgaanbieders, zoals uw behandelaar, uw huisarts of bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar. Er zijn dus situaties mogelijk waarbij het noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens worden gekoppeld en gecontroleerd met uw persoonsgegevens bij andere zorg gerelateerde partners.
 • Deelname aan zorgprogramma’s
  Om de zorg voor onze cliënten te optimaliseren hebben wij voor specifieke cliëntgroepen speciale zorgprogramma’s ontwikkeld waarbinnen vaak samengewerkt wordt met derde partijen, bijvoorbeeld de zorgverleners in het ziekenhuis. Gegevens kunnen binnen dit zorgprogramma met deze derde partijen worden gedeeld. 
 • Hoe tevreden bent u?
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren of om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen als er sprake is van een wijziging van onze dienstverlening aan u. Ook is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een (online) klanttevredenheidsonderzoek. 
 • Aanvullende informatie
  Thuisziekenhuis Nederland kan indien u cliënt bij ons bent uw persoonsgegevens eveneens gebruiken om u te informeren over andere gelijksoortige producten en/of diensten van Thuisziekenhuis Nederland die voor u interessant zouden kunnen zijn. Dit is in overeenstemming met de privacywetgeving. Informatie over producten en/ of diensten van aan Thuisziekenhuis Nederland gelieerde ondernemingen verstrekken wij u alleen met uw toestemming. Ook kunnen wij u algemene informatie over ons toesturen over de diverse behandelgebieden waarin wij werkzaam zijn en waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Ook deze informatie ontvangt u alleen als u hier toestemming voor heeft gegeven. 
 • Geen commerciële informatie meer ontvangen?
  U kunt te allen tijde aangeven dat u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen. Dit kunt u doorgeven door een mail te sturen naar privacy@thuisziekenhuisnederland.nl. Wij zullen u dan niet langer informatie toesturen. Houd u wel rekening met enige verwerkingstijd.
 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
  Wij bewaren uw gegevens uitsluitend zolang dat noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u. Daarnaast moeten wij op grond van diverse wetten bepaalde bewaartermijnen aanhouden, bijvoorbeeld zeven jaar op grond van de belastingwetgeving .
 • Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
  • Recht op inzage: het recht om aan ons te vragen welke gegevens wij over u verwerken, uw gegevens in te zien en om een kopie van uw gegevens te krijgen
  • Recht op gegevenswissing: het recht om ons te vragen om uw gegevens (onder voorwaarden) te verwijderen.
  • Recht op rectificatie: het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om een verzoek te doen de gegevensverwerking te laten pauzeren of stoppen.
  • Het recht op dataportabiliteit: dit is het recht om (onder voorwaarden) uw persoonsgegevens zelf te ontvangen of direct te laten overdragen aan een andere organisatie.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

  Let op: Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat wij u als cliënt niet meer van dienst kunnen zijn.

 • Contact met Thuisziekenhuis Nederland over privacy
  Bij vragen, klachten of uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met ons. Thuisziekenhuis Nederland heeft een Data Protection Officer aangesteld. U kunt direct contact opnemen met onze DPO via privacy@thuisziekenhuisnederland.nl. Indien u een klacht heeft en er niet uitkomt met ons, mag u altijd uw klacht ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.
X

Thuisziekenhuisnederland.nl gebruikt cookies

Om de website van Thuisziekenhuis Nederland goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies. Lees meer over het cookiebeleid.


Doorgaan